מציאות מדומה

מציאות מדומה לאירועים – Virtual Reality

מציאות מדומה לאירועים – Virtual Reality

טכנולוגיית מציאות מדומה מגישה מידע על העולם החיצוני, על מוצרים או על שירותים בדרך אינטראקטיבית אשר גורמת לצופים להיות מרותקים